Projecten

Categorieën

Filter

project

Middelbare agrarische school (LAP)

Stichting ASAP wil kinderen op het platteland in Burkina Faso de gelegenheid bieden een 4-jarige middelbare agrarische opleiding te volgen. Wat is LAP? LAP staat voor Lycée Agricole Privé en is een Middelbare Agrarische School. (LAP). Het LAP heeft In 2011 haar deuren geopend. De school is gebouwd in the provincie Houet, departement van... Lees verder...
project

Microkredieten

Minder vermogende vrouwen die niet in aanmerking komen voor een lening bij een bank of de MFI (Micro Financing Institution), voorzien van contant geld om inkomst genererende activiteiten op te kunnen zetten. Algemeen Een ‘eerlijk’ microkrediet is beschikbaar voor alle vrouwen. Onder eerlijk wordt verstaan dat het rentepercentage niet hoger mag zijn dan maximaal... Lees verder...
project

Basisscholen

Kinderen van alle ASAP-dorpen de mogelijkheid bieden goed basisonderwijs te volgen. Doel ASAP-basisscholen 80% van de kinderen in de schoolgaande leeftijd gaat naar de eerste klas 80% van de kinderen die op school begonnen zijn, blijft tot de laatste klas 80% van de kinderen in de laatste klas sluit de basisschool af met een... Lees verder...
project

Moestuinen voor vrouwen

Het doel is om zoveel mogelijk moestuinen aan te leggen voor de vrouwen in de dorpen. Algemeen Op het platteland van Burkina Faso bestaan maaltijden vooral uit granen: geen groente of fruit. Dit eenzijdige voedingspatroon is mede veroorzaker van ondervoeding bij schoolgaande kinderen, waardoor zij vatbaarder zijn voor ziektes en minder kunnen presteren op... Lees verder...
project

Gezamenlijke moestuin voor het dorp

De dorpsbewoners helpen om inkomsten te genereren tijdens het droge seizoen. De grootste uitdaging voor zo’n project is om de moestuin te bewateren en bescherming te bieden tegen loslopende dieren zoals koeien en geiten. De dorpsbewoners van Nefrelaye onderhouden een moestuin van één hectare. De moestuin wordt beschermd door een hek van gaas. Het water wordt... Lees verder...
project

Het planten van nieuwe bomen

Doel van ASAP is de bevolking ervan bewust te maken dat: Ze zelf hun landbouwgrond vruchtbaar moeten houden door het gebruik van compost Ze hun landbouwgrond moeten beschermen tegen erosie Er nieuwe bomen moeten worden geplant Er minder hout moet worden gebruikt om mee te koken. Ons hoofddoel is nog steeds dat de dorpsbewoners... Lees verder...
project

Toegang tot schoon drinkwater

Toegang tot schoon en veilig drinkwater verzorgen voor de plattelandsbewoners Bewerkstelligen dat vrouwen niet meer dan 500 meter hoeven te lopen voor schoon water Algemeen Toegang tot schoon en veilig drinkwater is van levensbelang, maar in Burkina Faso is het alles behalve vanzelfsprekend. Om honger en ziektes te bestrijden is toegang tot schoon drinkwater essentieel. Resultaten... Lees verder...
project

Het bouwen van wc’s

Minstens 50% van de families in de ASAP-dorpen heeft een wc binnen 4 jaar. Algemeen In de meeste plattelandsdorpen in Burkina Faso is er een gebrek aan goede sanitaire voorzieningen. Dit heeft als gevolg dat dorpelingen hun behoeftes vaak dicht bij huis doen. Hierdoor ontstaat er veel vervuiling rondom huis. Een ander gevolg is... Lees verder...
project

Medische zorg

Het is heel moeilijk om hiervoor een doel te bepalen omdat het ministerie van gezondheid in Burkina Faso het bouwen en openen van medische centra bemoeilijkt. Momenteel is er geen vraag vanuit de dorpen voor een medisch centrum. Eind 2015 moeten 4.471 dorpelingen nog meer dan 8 km reizen om een medisch centrum te... Lees verder...
project

Geboortebeperking en besnijdenis

Dat er in een gezin minimaal 2 jaar tussen de geboorte van elk kind is. Door middel van bijeenkomsten en animatie proberen we aan de dorpsbewoners uit te leggen wat er met geboortebeperking bedoeld wordt. In de meeste dorpen hebben mannen meerdere vrouwen. Elke vrouw wil minstens één zoon op de wereld zetten. Soms... Lees verder...
project

Kleuterscholen

Kinderen van 5 jaar oud de eerste sociale vaardigheden en leervaardigheden bijbrengen. Doel ASAP-kleuterscholen 80% van de kinderen gaat naar de kleuterschool 100% van de kleuterschoolkinderen gaat door naar de basisschool Eén kleuterschool per ASAP-dorp (10 dorpen) Algemeen In Burkina Faso zie je alleen in de stad kleuterscholen. Dit zijn meestal particuliere instellingen. Voor... Lees verder...
project

Middelbaar onderwijs

Toegang verschaffen tot kwalitatief, goed middelbaar onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen die van de basisscholen in de ASAP-dorpen afkomen. Doel ASAP middelbare scholen Dat alle leerlingen van de plattelandsdorpen een kans krijgen om in aanmerking te komen voor een schoolbeurs Slagingspercentage na 4 jaar minstens 80% is Slagingspercentage na 7 jaar minstens 50% is.... Lees verder...
project

Klamboes

Alle families in de ASAP-dorpen slapen onder een goede klamboe. Algemeen Malaria is een ernstige ziekte: besmetting kan de dood tot gevolg hebben en klamboes zijn dus van levensbelang! Het klamboeproject heeft echter niet alleen een positief effect op de gezondheid: een mooi bijeffect is dat de dorpelingen met klamboes voor het eerst in... Lees verder...
project

Lunch basisscholen

Kinderen op de ASAP basisscholen dagelijks voorzien van een lunch Algemeen Schoolgaande kinderen moeten vaak kilometers lopen om naar school te gaan. Tussen de middag gaan ze niet naar huis en dus moeten ze tot de avond wachten voordat ze weer te eten krijgen. Vaak is het zo dat hun ouders niet voldoende geld... Lees verder...
project

Bijenteelt

Meer inkomsten genereren voor de boeren door moderne bijenteelt te bedrijven. Doordat er nu een moderne methode wordt gebruikt is er veel minder vervuiling. Dit is beter voor het milieu. Verder is het gezonder voor de bijen omdat er nu geen vuur meer gebruikt wordt om de honing beschikbaar te krijgen. Realisatie 2015 Dankzij... Lees verder...

Categorieën

Filter

  • Video’s projecten

    Op ons YouTube kanaal vind je enkele filmpjes van onze projecten!

    ASAP YouTube Kanaal