U kunt het geld overmaken via deze doneermodule of handmatig naar rekeningnummer: NL59 RABO 0383705967 t.n.v. ASAP Foundation.

  • 95% van de donaties naar de projecten!95% van de donaties naar de projecten!

    ASAP ontvangt giften van particuliere donateurs, kleine en grote organisaties en stichtingen. De opbrengsten van de verkoop van bronzen beelden uit Burkina Faso dragen bij aan de bekostiging van stichting ASAP. Hierdoor gaat bijna 95% van de donaties naar de projecten in Burkina Faso.